Management met Visie

De visie van Wester Academy op het thema management kan samengevat worden met het volgende gezegde:

'Wie alleen maar een hamer in zijn gereedschapskist heeft, zal alles als een spijker behandelen.'

Managers van nu moeten in staat zijn om snel en adequaat te reageren op veel verschillende uitdagingen. Dat kan op organisatieniveau zijn, maar evengoed op medewerkerniveau. Om effectief leiding te geven is het dan ook van belang om elke situatie snel te analyseren en dan met het juiste 'gereedschap' te werken aan een oplossing. Stel dat u werkt voor een organisatie die snel groeit, dan zult u betrokken worden met bij de werving van medewerkers. Wat zijn daarvoor de processen en technieken?

Wat dacht u van de situatie waar uw afdeling voor de uitdaging wordt gesteld om efficiƫnter te worden, kosten te besparen. Hoe vliegt u die uitdaging aan?
Dit zijn twee organisatiegerelateerde voorbeelden. Maar natuurlijk is er veel meer te managen. Denk daarbij aan het motiveren uw team of het corrigeren van medewerkers. Zaken die veel van uw communicatieve en inspirerende kwaliteiten vergen.

Als u zich oriƫnteert op training en opleiding zult u dat waarschijnlijk doen vanuit het perspectief dat het niet zozeer gaat om wat er allemaal moet gebeuren, maar vooral om de vraag hoe het moet gebeuren.

Deze praktische doorvertaling is exact de insteek van Wester Academy. U krijgt in alle gevallen training en begeleiding van professionals die zelf aan het roer hebben gestaan en die theorie weten te vertalen naar praktische oplossingen. Daarbij zal uw eigen ervaring en persoonlijkheid een integraal onderdeel uitmaken van de hele aanpak tijdens de training.Management performance programma
Voor informatie over het meest complete management ontwikkelprogramma,
klik hier...


Werven op competenties
In deze training leert u toekomstig talent scouten op competenties,
klik hier...


Managen met Impact
Als u aan de slag wilt met het optimaliseren van uw impact op de organisatie,
klik hier...


Persoonlijke effectiviteit
Een training die u helpt met het uitbouwen van uw kracht en blinde vlekken verkleint.
Klik hier...


Coachen
Een praktische training voor iedereen die een team moet managen.
Klik hier...


Effectief vergaderen
De tijd die vergaderen kost optimaal benutten.
Klik hier...


Financieel management voor niet-specialisten
Als cijfers moeten gaan leven,
klik hier...