De Drie B's van Wester Academy

Wester Academy is gespecialiseerd in organisatie performance verbetering en de daaraan gerelateerde trainingen. Onze competentiegebieden betreffen: sales, marketing en management. Door deze focus kunt u gebruikmaken van de meest recente theorie, de beste praktijkervaring en de nieuwste methoden met betrekking tot kennisoverdracht. Onze aanpak laat zich het best samenvatten in de sleutelwoorden betrokken, breed en bijzonder. Deze drie B’s lichten we kort toe.

Betrokken
Wester Academy staat voor persoonlijke betrokkenheid. Dat betekent dat het realiseren van uw doel (persoonlijk of als organisatie) centraal staat. Daarvoor zorgen niet alleen betrokken trainers en coaches, maar bijvoorbeeld ook het interactief gebruik van internet.

Breed
Thema's als klantgerichtheid, organisatieverbetering en vergroting van de productiviteit zijn belangrijk. In de aanpak van Wester Academy zult u merken dat wij steeds zoeken naar een balans tussen deze organisatiethema's en de persoonlijke ontwikkeling.

Bijzonder
De programma's van Wester Academy zijn praktijkgericht. Uw eigen werkomgeving vormt veelal het uitgangspunt voor de invulling van de programmaonderdelen. Aan de hand van het Active Coaching Traject (ACT™-aanpak) legt u samen met de trainer de koppeling naar uw praktijk. Daarmee wordt de opleiding of training concreet en direct toepasbaar.
Wester Academy werkt met partners en of medewerkers die een eigen specialisatie hebben en in hun vakgebied behoren tot de toppers.

Home